Home Tags XIAOMI

Tag: XIAOMI

蛤?小米如今也搞跑车,而且还是迷你版Lamborghini?

它不是小牛或大牛,而是小米牛!在小米十周年活动现场上所发布的Ninebot Go Kart Pro Lamborghini Edition就是这么一回事!