Home Tags PROTON ERTIGA

Tag: PROTON ERTIGA

2016 Proton Ertiga 6 人车面市,售价介于 RM 5.9 万及 RM 6.5 万

2016 年快要接近尾声,Proton 也遵守承若推出了今年第四款新车,Proton Ertiga。这部属于 B 级多用途车的名字 Ertiga,代表着这款车有第三排的车座。