Home Tags EQS 500 4MATIC

Tag: EQS 500 4MATIC

Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC在大马推出- 本地组装纯EV,RM649k

在EQS在进入我国8个月后,Mercedes-Benz Malaysia如今亮相了EQS 500 4MATIC等级纯电轿车,它将取代现有的EQS450+作为在本土的唯一EQS车款。