Home Tags EQB350

Tag: EQB350

Mercedes-Benz EQB 350和 EQC 400售价确认- RM329k和RM389k

在今年7月的预览上展出的Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC和EQC 400 4MATIC两款纯电,售价终于得到了确认,分别为RM328,888和RM388,888。售价是OTR不含险。

参数与数据:2022 Mercedes-Benz EQB350 4MATIC在大马发布,估计售价RM330,000

Mercedes-Benz Malaysia刚刚在大马推出了三款EQ车型,EQ450+, EQC400 4MATIC和这篇新闻的主角- EQB350 $MATIC,售价估计从RM330,000起跳。