Home Tags BENTLEY MALAYSIA

Tag: BENTLEY MALAYSIA

Bentley Kuala Lumpur 正式为Etiqa Twins旗舰展览厅开幕

Bentley Kuala Lumpur 在吉隆坡中心点为他们置了一间新家!这座奢华的展览厅位于金三角,坐落在最近刚刚开幕的Aston Martin展览厅旁边。