Home Tags 718 Cayman GT4 RS

Tag: 718 Cayman GT4 RS

Porsche 718 Cayman GT4 RS在大马正式推出- 从RM1.55m起跳

你是赛道狂热分子吗?那就准备好你的钱包,因为这台赛道武器Porsche 718 Cayman GT4 RS已经正式在大马推出了!