Home Search

mazda2 - search results

If you're not happy with the results, please do another search

图集:小改款2020 Mazda2 Sedan—全新售价与配置相符吗?

小改款2020 Mazda2发布时引起不少网民们的抨击,毕竟RM103,670的售价在同级车里有点让人吃不消。

小改款 Mazda2 添 GVC 及新方向盘,英国上市只卖 RM7 万多!

英国 Mazda 刚刚发表了小改款的 Mazda2。新车将添增 G-Vectoring Control 加速度矢量控制系统(GVC),改良过的悬挂系统,强化了的隔音设备,还有其他设备。

Mazda2 Red Edition 英国 上市,何时 轮到 我们呢?

Mazda UK 最近很积极推介限量版本的车款。前一阵子甫推出限量 800 部的 Mazda3 Sport Black,现在轮到 Mazda2 Red Edition 登场。